erstellt am / farita je 2018-03-17


E - la plej simpla programlingvo de la mondo!

E - die einfachste Programmiersprache der Welt!


Enkonduko / Einführung


- historia retrorigardo - historischer Rückblick
- historische Infos über E auf Deutsch
- historiaj informoj pri E en Esperanto
-
-
-
-

Enkonduko:

La Esperanto-programlingvo, mallonge nomata "E" estas verŝajne la plej simpla programlingvo de la mondo.
Die Esperanto-Programmiersprache kurz "E" genannt ist wahrscheinlich die einfachste Programmiersprache der Welt.

E konsistas el "vortoj", tiu estas unu aŭ pluraj signoj kiuj finiĝas per spacetosigno (ASCII-kodo pli malgranda ol 21 heksadecimale).
E besteht aus Wörtern, das sind ein oder mehrere Zeichen, die mit einem Zwischenraumzeichen (ASCII-Code kleiner 21 hexadezimal) enden.

La nur 7 vortoj de E estas:
Die nur 7 Wörter von E sind:

. ( " f ?? adr loko

(Rimarko: oni diferencas inter VORTO, Vorto, vorTo ktp. ).
(Bemerkung: Man differenziert zwischen WORT Wort wort woRt usw.)

La 7 vortoj de E troviĝas en la tielnomata "biblioteko" kaj estas programoj.
Oni alvokas (aplikas) ilin, kiam oni tajpas iliajn nomojn.
Ekzemplo: " Jen teksto" - aldonas la signoĉenon 'Jen teksto' al la fino de la biblioteko.
.

Die 7 Wörter von E befinden sich in der sogenannten "Bibliothek" und sind Programme.
Man ruft sie auf (wendet sie an), indem man ihren Namen eintippt
Beispiel: " Hier ist ein Text" - fügt die Zeichenkette 'Hier ist ein Text' am Ende der Bibliothek an.

Aliaj vortoj estas la nombroj. Kutime E uzas heksadecimalajn nombrojn kiu povas konsisti de la sekvaj dekses ciferoj.
Andere Wörter sind Zahlen. E benutzt zumeist Hexadezimal-Zahlen, die aus den folgenden sechzehn Ziffern bestehen können.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ekzemploj / Beispiele: ABCD 1 100 77

Minimume E bezonas koni nur unu vorton . - la punkton. Per tio vorto oni povas difini novajn vortojn kaj tiel plilarĜigi la vorttrezoron de la Esperanto-programlingo.
E benötigt nur ein Wort . - den Punkt. Mit diesem Wort kann man neue Wörter definieren und so den Wortschatz der Esperanto-Programmiersprache vergrößern.

La ĝenerala strukturo de difino de vorto estas:.
Die allgemeine Struktur einer Wortdefinition ist:

. nomo-de-la-vorto spaceto-signo masxina-kodo-de-la-vorto .

. Wortname Zwischenraumzeichen Maschinencode .

Kvankam E ekzistas jam delonge - la unua kompililo por E estis konstruita 1987 por komputiloj +4 kaj C64 - mi nur nun puplikigas (2018) la kompililon por Linukso kaj 80386-kongruaj komputiloj kaj ties fontotekston.
Vi ricevos ĉion malpakante la sekvan dosieron
.
Obwohl E schon seit langer Zeit existiert - der erste Compiler für E wurde 1987 für die Computer +4 und C64 konstruiert - publiziere ich nur jetzt (2018) den Compiler für Linux und 80386-kompatible Computer und dessen Quelltext. Man erhält beides, indem man das folgende Zip-File entpackt.

e.zip (9 kB)

al la komenco

zurück / reen!